^ Back to Top

Witamy w Międzyrzeczu

Oficjalna Strona Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza

Rodzinny Rajd Rowerowy 2022

Rodzinny Rajd Rowerowy

Szósty Memoriał im. Leszka Mroczko
03.09.2022 r. Międzyrzecze Górne

Mapa Rajdu:

Ważne informacje:

 Regulamin

 Szósty Memoriał im. Leszka Mroczko

 Międzyrzecze Górne  - Jasienica - Międzyrzecze Górne Stara Prochownia zwanego dalej Rodzinnym Rajdem Rowerowym 

 

 1. Organizatorem rajdu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza w Międzyrzeczu Górnym przy współpracy z OSP Międzyrzecze Górne
 2. Start i zbiórka, oraz zapisy uczestników w dniu 03.09.2022r od 13.00 do 13.45 na parkingu przy Chacie Międzyrzecze w Międzyrzeczu Górnym, trasa Rajdu o łącznej dł. ok 13 km przebiegała będzie ulicami Międzyrzecza Górnego,   m.in. Centralna, Jasienicka, Strażacka, Polna, Liliowa, Spółdzielcza, Jęczmienna i Zapłocie oraz Jasienicy: Liliowa. Kwiatowa, Kościelna, Międzyrzecka, Wiejska, Słoneczna, Miodowa, Stawowa i na Prochownię w Międzyrzeczu Górnym, gdzie przewidziane jest zakończenie rajdu.
 3. Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i poruszają się zgodnie z zasadami ruchu drogowego w grupach max.15-to osobowych i odległości min. 200m między grupami. Uczestnicy mogą ubezpieczać się indywidualnie. Ponadto organizator ubezpieczy się na zasadach ogólnych OC od wypadków uczestników z winy organizatora.
 4. W razie złych warunków pogodowych (silny wiatr, intensywny deszcz itp.) rajd może zostać odwołany.
 5. Na starcie rajdu organizator:
 • informuje o zasadach uczestnictwa w rajdzie
 • sporządza listę uczestników rajdu
 • przekaże uczestnikom Rajdu okolicznościowe koszulki ilość ograniczona (do wyczerpania zapasów), oraz talon na ciepły posiłek.
 1. Organizator rajdu jest zobowiązany do:
 • wyznaczenia prowadzącego i zamykającego rajd
 • zapewnienia obsługi medycznej rajdu
 • zapewnienia odpowiedniej ilości bezalkoholowych napojów chłodzących dla uczestników rajdu.
 1. Każdy uczestnik rajdu jest zobowiązany do:
 • punktualnego przybycia na miejsce startu, zalecane jest przybycie na start co najmniej 30 min. przed planowaną godziną startu celem podpisania listy obecności, oraz odpowiednich oświadczeń.
 • posiadania sprawnego technicznie roweru wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami (oświetlenie, hamulce, itp.)
 • przestrzegania przepisów ruchu drogowego
 • stosowania się do wskazówek oraz zarządzeń organizatora oraz prowadzącego i zamykającego rajd
 • nie wyprzedzania prowadzącego rajd
 • poinformowania organizatora o rezygnacji z rajdu lub chęci odłączenia się od grupy
 • pomocy innym uczestnikom rajdu w przypadku awarii lub wypadku
 • złożenia pisemnego oświadczenia, a w przypadku dzieci oświadczenia rodzica o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem
 1. Wskazane jest zabranie na rajd:
 • kasku, a w przypadku dzieci obowiązkowo.
 • kurtki lub peleryny przeciwdeszczowej
 • okularów przeciwsłonecznych
 • rękawiczek rowerowych
 • zapasowej dętki do roweru
 1. Przed rozpoczęciem rajdu uczestnik ma obowiązek zapoznać się z wyznaczoną przez organizatora trasą rajdu. W przypadku braku akceptacji przebiegu trasy lub jej skali trudności uczestnik ma obowiązek rezygnacji z udziału w rajdzie.
 2. Zabrania się uczestnictwa w rajdzie po spożyciu alkoholu oraz zabrania się spożywania alkoholu w trakcie rajdu.
 3. W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z rajdu.
 4. Osoba niepełnoletnia powinna posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów na udział w rajdzie.
 5. Dla uczestników, którzy pokonają samodzielnie całą trasę rajdu organizator przewiduje nagrody w następujących kategoriach:
 • najliczniejsza rodzina
 • najmłodszy uczestnik
 • najstarszy uczestnik
 • najstarsze małżeństwo
 • po zakończeniu przejazdu na terenie Starej Prochowni przeprowadzone zostaną zawody rowerowe na torze Cross- Country oraz pumptack a trzech najszybszych uczestników otrzyma nagrody.
 • Zapisy uczestników na zawody rowerowe odbywać się będą w trakcie zapisów na rajd.
 1. Do czasu zakończenia rajdu wyznacza się następujące telefony kontaktowe z

       organizatorem: 601 583 038 oraz 602 135 294

 

 

Pliki do pobrania:

Dokumenty do wypełnienia