^ Back to Top

Witamy w Międzyrzeczu

Oficjalna Strona Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza

Rodzinny Rajd Rowerowy 2024

Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 
serdecznie zapraszama wszystkich na Rodzinny Rajd Rowerowy
Ósmy Memoriał im. Leszka Mroczko, 29.06.2024 r.

 

Uwaga: Dla najmłodszych dzieci jadących z opiekunami, dla których planowana trasa rajdu może być zbyt trudna, zaplanowana jest łatwiejsza trasa:
ul. Centralna, Jazowa, Pszeniczna, Jęczmienna, Zapłocie, Spółdzielcza i na Starej Prochowni gry i zabawy.

Prosimy rodziców i opiekunów o odpowiedzialny wybór trasy.

 

Bardzo prosimy wszystkich chętnych o wcześniejsze pobieranie oświadczeń/zgłoszeń dla siebie i dla niepełnoletnich rowerzystów ;-)
Usprawni nam to rejestrację uczestników na starcie.

 

 

Rajd2024.jpg


Więcej informacji tutaj:

Dokumenty do pobrania: 

Zgłoszenie uczestnika

Zgłoszenie niepełnoletniego uczestnika – oświadczenie rodzica / opiekuna

Mapa rajdu

Mapa rajdu dla rodzin z małymi dziećmi

 

Ważne informacje:

 

REGULAMIN

Ósmy Memoriał im. Leszka Mroczko, 2024 r.

Międzyrzecze Górne - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne, Stara Prochownia
zwanego dalej Rodzinnym Rajdem Rowerowym

 

1. Organizatorem rajdu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza w Międzyrzeczu Górnym przy współpracy z OSP Międzyrzecze Górne.

2. Zbiórka oraz zapisy uczestników w dniu 29.06.2024 r. od 13.00 do 14.00 na parkingu przy Chacie Międzyrzecze w Międzyrzeczu Górnym, trasa Rajdu o łącznej dł. ok 13 km przebiegała będzie ulicami Międzyrzecza Górnym: Centralna, Spacerowa, Widok, w Międzyrzeczu Dolnym: Widok, Radosna, Żniwna, i Międzyrzecze Górne: Gajowa, Rudawka, Do Lasu Przemysłowa, Bieszczadzka, Strażacka, Jasienicka, i Spółdzielczą na Starą Prochownię, gdzie przewidziane jest zakończenie rajdu.

3. Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i poruszają się zgodnie z zasadami ruchu drogowego w grupach maks. 15. osobowych i odległości min. 200 m między grupami. Uczestnicy mogą ubezpieczać się indywidualnie. Ponadto organizator ubezpieczy się na zasadach ogólnych OC od wypadków uczestników z winy organizatora.

4. W razie złych warunków pogodowych (silny wiatr, intensywny deszcz itp.) rajd może zostać odwołany.

5. Na starcie rajdu organizator:

 • informuje o zasadach uczestnictwa w rajdzie
 • sporządza listę uczestników rajdu
 • przekaże uczestnikom rajdu okolicznościowe koszulki ilość ograniczona (do wyczerpania zapasów), oraz talon na ciepły posiłek.

6. Organizator rajdu jest zobowiązany do:

 • wyznaczenia prowadzącego i zamykającego rajd
 • zapewnienia obsługi medycznej rajdu
 • zapewnienia odpowiedniej ilości bezalkoholowych napojów chłodzących dla uczestników rajdu.

7. Każdy uczestnik rajdu jest zobowiązany do:

 • punktualnego przybycia na miejsce startu, zalecane jest przybycie na start co najmniej 30 min. przed planowaną godziną startu celem podpisania listy obecności oraz odpowiednich oświadczeń.
 • posiadania sprawnego technicznie roweru wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami (oświetlenie, hamulce, itp.)
 • przestrzegania przepisów ruchu drogowego
 • stosowania się do wskazówek oraz zarządzeń organizatora oraz prowadzącego i zamykającego rajd
 • niewyprzedzania prowadzącego rajd
 • poinformowania organizatora o rezygnacji z rajdu lub chęci odłączenia się od grupy
 • pomocy innym uczestnikom rajdu w przypadku awarii lub wypadku
 • złożenia pisemnego oświadczenia, a w przypadku dzieci oświadczenia rodzica o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem

9. Wskazane jest zabranie na rajd:

 • kasku, a w przypadku dzieci obowiązkowo.
 • kurtki lub peleryny przeciwdeszczowej
 • okularów przeciwsłonecznych

10. Przed rozpoczęciem rajdu uczestnik ma obowiązek zapoznać się z wyznaczoną przez organizatora trasą rajdu. W przypadku braku akceptacji przebiegu trasy lub jej skali trudności uczestnik ma obowiązek rezygnacji z udziału w rajdzie.

11. Zabrania się uczestnictwa w rajdzie po spożyciu alkoholu oraz zabrania się spożywania alkoholu w trakcie rajdu.

12. W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z rajdu.

13. Osoba niepełnoletnia powinna posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów na udział w rajdzie.

14. Po zakończeniu przejazdu na terenie Starej Prochowni przeprowadzone zostaną zawody rowerowe a trzech najszybszych uczestników w trzech grupach wiekowych do 8 lat, 9-13 lat i 14-18 lat otrzyma nagrody.

Zapisy uczestników na zawody rowerowe odbywać się będą w trakcie zapisów na rajd.

15. Do czasu zakończenia rajdu wyznacza się następujące telefony kontaktowe z organizatorem: 601 583 038 oraz 602 135 294

16. Uwaga: Dla najmłodszych dzieci jadących z opiekunami, dla których planowana trasa rajdu może być zbyt trudna, zaplanowana jest łatwiejsza trasa ul. Centralna, Jazowa, Pszeniczna, Jęczmienna, Zapłocie, Spółdzielcza, i na Starej Prochowni gry i zabawy.

Prosimy rodziców o odpowiedzialny wybór trasy.

 

Realizacja Zadania Publicznego:

WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM „ÓSMY MEMORIAŁ im. LESZKA MROCZKO - RODZINNY RAJD ROWEROWY”  WSPIERANY ZE ŚRODKÓW  GMINY JASIENICA