^ Back to Top

Witamy w Międzyrzeczu

Oficjalna Strona Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem “Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości”

18 – 25 stycznia 2023

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem “Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości”


 

“Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” – pod takim hasłem, od 18 do 25 stycznia 2023 r., jest obchodzony Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie spotykają się na ekumenicznych nabożeństwach, koncertach i innych spotkaniach, by poznawać się nawzajem i wspólnie modlić się o jedność.

Inicjatywa Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan sięga przełomu XIX i XX wieku. Od 1968 r. materiały na ten Tydzień opracowywane są wspólnie przez Światową Radę Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Od 1975 r. temat i materiały na kolejne obchody Tygodnia przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów i kontynentów. Materiały na najbliższy Tydzień przygotowała grupa chrześcijan w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) zwołana przez Radę Kościołów Minnesoty.

„Przygotowane materiały odzwierciedlają tęsknotę za tym, byśmy jako chrześcijanie wcielali w życie Boży dar jedności, wykorzeniali podziały, które nie pozwalają nam zrozumieć i doświadczyć faktu, że wszyscy jesteśmy Chrystusowi” – czytamy w materiałach. Zawierają one m.in. wskazówki dla przygotowujących ekumeniczne nabożeństwa oraz teksty modlitw i rozważań biblijnych na poszczególne dni.

Jako główny tekst Tygodnia Modlitw wybrany został werset z pierwszego rozdziału Księgi Proroka Izajasza: „Uczcie się postępować dobrze, szukajcie sprawiedliwości, pomagajcie uciśnionemu, dbajcie o prawa sieroty, brońcie wdowy!” (Iz. 1,17). Do niego nawiązują autorzy tegorocznych materiałów na ten czas. „Jeśli Kościoły połączą swoje głosy z głosami uciśnionych, ich wołanie o sprawiedliwość i wyzwolenie będzie silniejsze” – czytamy w nich.

W związku z tym mamy przyjemność zaprosić wszystkich na nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o jedność chrześcijan - 19/01/2023r. godzina 18:00 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Słowo Boże wygłosi Ks. proboszcz Jan Waluś, nabożeństwo ubogaci swoim śpiewem Chór.